บทความ.

Filter by:
Order by:
Brand and Experience

SONIC LOGO โลโก้ที่มองไม่เห็น แต่จำได้จนขึ้นใจ

Tanatta Koshihadej

Brand and Experience

SIGNATURE EXPERIENCE แค่บริการที่ดีอาจยังไม่พอ ต้องทำให้จำได้ด้วยว่าเราคือใคร

Tanatta Koshihadej

Brand and Experience

การรีแบรนด์ ( rebrand ) แบบย้อนอดีตกับตามให้ทันปัจจุบัน สองกลยุทธ์ที่แตกต่าง จาก Burger King และ KFC

Tanatta Koshihadej

Service Design in business

ทำไมโปร “แปะปุ๊บ ลดปั๊บ” จึงทำให้ TOPS คึกคักในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ได้

Tanatta Koshihadej

Service Design in business

SATISFACTION EQUATION สมการแห่งความพึงพอใจ สมการที่ต้องคำถึงในการทำธุรกิจ

Tanatta Koshihadej

Service Design in business

ทำไมเราต้องมี service evidence หรือ หลักฐานการบริการ

Tanatta Koshihadej

Service Design in business

การตั้งชื่อเพื่อให้นิยามใหม่ให้กับของเดิมๆ : อีกหนึ่งกลยุทธ์ในการเปลี่ยน perception ของลูกค้า

Tanatta Koshihadej

Service Design in Practice

Fellow Carter Everywhere Mug :มินิมอลไม่ใช่แค่เอาแต่เรียบ แต่ต้องดีกว่าเดิมด้วย

Tanatta Koshihadej

Service Design in business

6 Service Design Company ระดับโลก ที่นักออกแบบสาย Marketing ไม่รู้จักไม่ได้

Tanatta Koshihadej

1 2 4

ดูบริการของเรา

บริการของเรา