คลายข้อสงสัย หากอยากเริ่มออกแบบบริการ

สิ่งสำคัญของงานบริการที่ถูกออกแบบมาดี คือ งานบริการนี้จะต้องดีกับผู้ใช้ทุกคน ไม่ใช่เพียงลูกค้าสบายฝ่ายเดียวแต่พนักงานหรือให้ผู้บริการเหนื่อยมากปางตาย หรือขั้นตอนซับซ้อนเหลือเกิน งานบริการที่ถูกออกแบบมาดีนั้น Solution ของมันจะ win-win ทุกฝ่าย พนักงานทำงานง่าย ลูกค้าพึงพอใจ ร้านได้ประโยชน์ด้วย

 

ก่อนที่จะนับ 1 เริ่มทุกอย่าง ขอข้อ 0 ก่อนนั่นคือการมี mindset ที่จะอยากออกแบบบริการเพื่อลูกค้าของเราก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก และจะเห็นว่าการเริ่มออกแบบบริการนั้นไม่ยากเลย แต่เป็นงานที่หนัก ต้องใส่ใจ และต้องการความสม่ำเสมอเท่านั้นเอง เพราะเราไม่มีทางออกแบบบริการที่ดีที่สุดได้ มีแต่บริการที่ดีขึ้นกว่าเดิมทุกวัน

รู้อย่างงี้แล้ว หลายคนอาจจะอยากเริ่มวันนี้เลยก็ได้นะคะ

Tanatta Koshihadej

Service Design Director, the Contextual และ อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Learn more about our services.

SERVICE MENU