คลายข้อสงสัย หากอยากเริ่มออกแบบบริการ

สรุปเราควรเริ่มออกแบบบริการอย่างไร?ต้องเข้าใจลูกค้าเรา

ส่วนใหญ่คนเริ่มธุรกิจด้วยความชอบของตัวเอง ไม่ผิด แต่การออกแบบประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ เราคิดแทนไม่ได้ (นอกจากร้านเราจะออกแบบเพื่อคนอย่างเราเท่านั้น) เช่น สมมติว่าต้องการออกร้านกาแฟสำหรับวัยรุ่น แต่เราอายุ 40 กว่า มีลูกเล็กๆ เราจะเอาประสบการณ์ที่เราต้องการไปใส่ในร้านไม่ได้ทั้งหมด เพราะจะมีบางประเด็นที่เรายังไม่เข้าใจกลุ่มลูกค้าอย่างถ่องแท้ หากเราไปคิดแทนลูกค้า อาจจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการ จึงควรได้พูดคุย สังเกตุพฤติกรรม และวิเคราะห์จนเข้าใจกลุ่มลูกค้าเราจริงๆ

ต้องเข้าใจแบรนด์ของเรา

มี Brand Positioning หรือจุดยืนแบบไหน ลูกค้าให้คุณค่าร้าน/แบรนด์เราแบบไหน เขามาใช้บริการหรือซื้อของเราเพราะอะไร

ต้องเข้าใจบริบท

เราอยู่ในยุคไหน สิ่งแวดล้อมแบบไหน สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นอย่างไร คู่แข่งทำอะไรอยู่บ้าง

Tanatta Koshihadej

Service Design Director, the Contextual และ อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Learn more about our services.

SERVICE MENU