คลายข้อสงสัย หากอยากเริ่มออกแบบบริการ

 
ต้องจ้าง
Service Designer ไหม?

ในฐานะที่ทำงานด้านนี้โดยตรงอยากตอบเลยว่า ต้อง และ ไม่ต้อง ค่ะ (อ้าว!)

เอาเป็นว่าใช้คำว่า ควร ดีกว่า ในกรณี่ที่ควร ถ้าคุณเป็น Corporate องค์กรใหญ่ ที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับลูกค้าเอง คนให้บริการเป็นทีมนึง คนคิด Strategy หรือ Product/Service เป็นอีกทีมนึง การจ้างทีม Service Designer มาช่วยคลี่ Customer Journey ของลูกค้าคุณ หาปัญหา หา insight ดึงคนจากหลายๆทีมมาร่วมทำงานกัน มีส่วนร่วมในการคิด flow การทำงานให้เกิดขึ้นได้ การจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วย facilitate มีประโยชน์มาก  เพราะนอกจากช่วยให้คิดบริการใหม่ได้แล้ว ยังเป็นการลด gap ระหว่างผู้บริหารและลูกน้อง และให้เกิดการทำงานกันระหว่างทีมด้วยค่ะ

ส่วนคำตอบว่า ไม่ต้อง นั้นเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก SMEs เช่น มีร้านอาหาร หรือ cafe หรือ hostel อยู่หนึ่งแห่ง ดูแลเอง ใกล้ชิดลูกค้า เห็นปัญหาเอง อันนี้สามารถทำเองได้เลย ถ้าใส่ใจและตั้งใจค่ะ

จะบอกว่าผู้ประกอบการรายเล็กๆ ส่วนใหญ่ก็เริ่มธุรกิจจากการสังเกตเห็น pain point หรือ insights อะไรบางอย่าง เจอจุดที่น่าสนใจ เจอความต้องการที่น่าสนใจ จนเกิดเป็นธุรกิจได้ ดังนั้น DNA เรามาทางนี้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ต้องถามตัวเองมากขึ้น คือ เรายึดลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric) ในการพัฒนาหรือเปล่า

Tanatta Koshihadej

Service Design Director, the Contextual และ อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Learn more about our services.

SERVICE MENU